Didactisch onderzoek

Leerniveau?

Om een goed beeld te krijgen wat jouw zoon of dochter daadwerkelijk nodig heeft op school is het mogelijk om (aanvullend) een didactisch onderzoek te laten afnemen. Met een didactisch onderzoek wordt bekeken op welk niveau jouw kind functioneert ten aanzien van schoolse vaardigheden. Er is een mogelijkheid voor een peuteronderzoek, kleuteronderzoek of een didactisch onderzoek voor schoolkinderen van groep 3 tot en met groep 8.

Het peuteronderzoek is voor kinderen van 3 jaar bij wie ouders een ontwikkelingssprong zien. Dit onderzoek is zeer geschikt om jouw kind een goede start op de basisschool te geven. Er wordt onderzocht hoever jouw kind in zijn ontwikkeling is. Tevens wordt er gekeken of er meer kenmerken zijn die kunnen wijzen op hoogbegaafdheid.

Het kleuteronderzoek is voor hoogbegaafde kinderen die in de kleuterklas zitten. Het onderzoek geeft ouders en leerkrachten een goed inzicht in wat het kind van de stof in de kleuterklas al beheerst. Het onderzoek kan als uitgangspunt dienen om verrijkingsstof op het niveau van jouw kind aan te bieden. Het is ook mogelijk om met dit onderzoek te beoordelen of jouw kind al voldoet aan alle leervoorwaarden om de (versnelde) overgang naar groep 3 te maken.

Het didactische onderzoek voor schoolkinderen is voor kinderen die zitten in groep 3 tot en met groep 8. Met dit onderzoek wordt een duidelijk beeld gegeven van het daadwerkelijke didactische niveau van jouw kind voor de vakken (hoofd)rekenen, spelling en technisch en begrijpend lezen. Met dit onderzoek wordt het duidelijk wat jouw zoon of dochter al kan of er hiaten zijn en welke stof nieuw is om te leren. Tijdens het onderzoeken wordt er tevens gekeken naar de strategieën en vaardigheden.

 

 

“Het verslag is zeer duidelijk en concreet. Ik weet nu precies wat mijn leerling kan en waar ik kan aansluiten om hem de uitdaging te bieden die hij nodig heeft”.

Leerkracht

Groep 2, school in Zevenbergen

Didactische onderzoeken bij Evelinescounselling

Maak hieronder de keuze voor een onderzoek bij jouw (vermoedelijk) hoogbegaafde zoon of dochter. Het onderzoek wordt altijd uitgevoerd door een professional die zich heeft gespecialiseerd in hoogbegaafdheid.

Wil jij het didactische niveau van jouw kind weten?