Specialist in hoogbegaafdheid

Persoonlijk onderzoek naar het leerniveau van jouw kind

Herken je dit?

Kan jouw (hoogbegaafde) kind meer dan er op school uitkomt? Ziet de leerkracht (nog) niet wat jij, thuis, van jouw kind wel ziet? Begrijp je niet hoe het komt dat de prestaties van jouw kind op school zo achterblijven met het beeld dat jij van jouw zoon of dochter hebt?

Is jouw kind hoogbegaafd, maar lukt het de school onvoldoende om lesstof op het niveau van jouw kind aan te bieden? Heeft de leerkracht onvoldoende zicht op wat jouw kind daadwerkelijk kan op het gebied van taal, spelling en rekenen?

Is jouw kind nog een peuter, maar vermoed jij dat jouw kind  voorloopt waardoor jouw kind meer nodig heeft dan er geboden zal worden in de kleuterklas? Wil je een duidelijk beeld van hetgeen jouw kind al beheerst zodat jouw vermoeden bevestigt wordt?

Een didactisch onderzoek kan jou, de school en jouw kind verder helpen

Hoe werkt een didactisch onderzoek?

Een goed beeld schetsen van wat jouw peuter, kleuter of basisschool kind kan zodat school passende lesstof kan bieden zodat jouw kind weer uitdagend onderwijs kan krijgen. Dat is ons doel na het afnemen van een didactisch onderzoek.

Het startpunt is altijd een telefonisch of online intake waarbij wij van jou willen weten wat jouw doel is. Maar vooral wie jouw kind is en waar wij tijdens de afname rekening mee moeten houden. Jij kent immers jouw kind als één van de beste. Jouw informatie is dan ook zeer waardevol voor een goede afname.

Daarna komt jouw kind 1 of 2 keer naar de praktijk voor het didactische onderzoek. Wanneer jouw kind peuter of kleuter is en het doel is om te weten te komen welke kleuter doelen jouw kind al beheerst dan komt jouw kind in de praktijk spelen. Tijdens het vrij spelen en het maken / doen van gerichte opdrachten wordt alle informatie verzameld die nodig zijn om te weten welke kleuterdoelen jouw kind wel en nog niet beheerst.

Wil jij, als ouder, te weten komen wat jouw kleuter of basisschool kind (groep 3 t/m groep 8) al beheerst op de gebieden spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen dan wordt er een didactische toets afgenomen. Op basis van verschillende toetsen wordt het niveau van jouw kind bepaalt. Maar daarnaast wordt jouw kind ook goed geobserveerd. Uit deze observaties en de korte gesprekjes die met jouw kind gevoerd worden, wordt ook gekeken welke strategieën jouw kind toepast en wanneer jouw kind wel of niet tot werken komt.

Na het didactisch onderzoek ontvang je,  uiterlijk 2 weken later  het verslag. Wanneer je daar vragen over hebt dan bespreken wij deze met elkaar. Vervolgens gaan wij samen met school in gesprek om de uitkomsten van het onderzoek door te nemen. Maar vooral om met elkaar een concreet plan te maken zodat jouw kind op school weer verder kan.

Het didactisch laten onderzoeken van jouw kind is mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar. 

Passende lesstof bij het niveau van jouw kind is een voorwaarde voor jouw kind om zich gehoord en gezien te voelen.

Wat anderen zeggen

“Bedankt voor het verslag. Het geeft een duidelijk beeld van onze dochter en daar zijn we blij mee. Dit is heel zinvol voor haar verdere (basis)schooltijd”.

Wendy (dochter 6 jaar)

Wat anderen zeggen

“Wij hebben onze kinderen bij Eveline laten testen. Het intake gesprek verliep goed en Eveline gaf al een aantal goede tips. De testen zijn rustig en goed verlopen en de kinderen vonden het leuk om te doen. Eveline heeft ons ook begeleid met een gesprek op school. Dit alles heeft ons weer verder geholpen.”

Maaike (dochter 9 jaar & zoon 7 jaar)

Elk hoogbegaafd kind kan zichzelf zijn

Wat ik wil bereiken is dat elk hoogbegaafd kind opgroeit in een omgeving waarin het zichzelf kan zijn. Waarin het kan ontdekken wie hij of zij is. Omdat ik geloof dat het mooiste wat je kan worden is jezelf!

Dit verlangen komt voort uit mijn eigen jeugd. Door mijn zoektocht met mijn eigen kinderen ben ik erachter gekomen dat ik ook hoogbegaafd ben. Er vielen toen een heleboel puzzelstukken op zijn plek. Ik begreep veel beter waarom ik van mijn 20ste tot mijn 40ste op zoek moest naar wie ik ben. Dat kwam omdat ik in mijn jeugd mezelf altijd heb aangepast. Omdat ik  onvoldoende werd gezien en werd begrepen had ik mezelf zo aangepast dat ik mezelf was kwijtgeraakt.

Mijn missie is dan ook om hoogbegaafde kinderen te laten opgroeien in een omgeving, waarin ze zichzelf kunnen zijn.  Zodat zij kunnen opgroeien tot sterke volwassenen die stevig in hun schoenen staan.

Kosten voor een inteligentie onderzoek

Een intelligentie onderzoek kost €675,-. Dit onderzoek bestaat uit een online intake gesprek, een (spel)observatie, intelligentietest, uitgebreid verslag met resultaten en adviezen voor zowel de school- als de thuissituatie en een schoolgesprek.

Dit intelligentie onderzoek kan nog uitgebreid worden met een sociaal-emotioneel onderzoek en/of een onderzoek naar de executieve functies en/of een didactisch onderzoek.

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt een onderzoek?

Over het algemeen kan gezegd worden dat de daadwerkelijke intelligentietest tussen de 2 en 3 uur duurt.  Hoelang ik daadwerkelijk nodig heb voor jouw zoon of dochter is afhankelijk van de werkhouding, concentratie en snelheid van werken.

Wordt het onderzoek in één keer afgenomen?

Het intelligentieonderzoek wordt bij kinderen in de basisschoolleeftijd, in principe in één keer afgenomen. Bij kleuters wordt het onderzoek naar de intelligentie standaard in twee keer afgenomen.

Mijn kind blijkt, na onderzoek, niet hoogbegaafd te zijn. Wat nu?

Als uit het intelligentie onderzoek blijkt dat jouw kind niet hoogbegaafd is dan kunnen wij jullie prima blijven begeleiden. Uit het onderzoek komt veel informatie en hieraan hebben wij voldoende om samen met jullie en school te bespreken wat jouw kind nodig heeft in de opvoeding en op school.

Kunnen we na het onderzoek ook nog andere vorm van begeleiding krijgen?

Dat is zeker mogelijk. Naast het afnemen van intelligentie onderzoek is het ook mogelijk om jouw kind individueel te begeleiden. Daarnaast kan het zijn dat je behoefte hebt aan meer handvaten voor jezelf als ouder. Dan is ouderbegeleiding mogelijk. Wanneer er meer begeleiding op de school van je kind mogelijk is wordt er schoolbegeleiding geboden.

Contactformulier

Heb jij nog een vraag? Laat het mij weten via het contactformulier. 

Ik ga zorgvuldig met jouw gegevens om, zoals vermeld in het privacybeleid.