Home » Blog » Intelligentieonderzoek » 3 redenen voor intelligentieonderzoek

3 redenen voor intelligentieonderzoek

door | 22 jan, 2019 | Intelligentieonderzoek

Is een intelligentie onderzoek nu echt nodig ? Dit is een vraag die ik met grote regelmaat hoor. Voor veel ouders voelt het bepalen van de hoogte van het IQ en de daarbij komende woord hoogbegaafdheid ongemakkelijk aan. Angst voor negatieve reacties in de omgeving ligt hier vaak onder. Toch zijn er redenen om wel te kiezen voor een IQ onderzoek.

Bevestiging

Vanaf jonge leeftijd, ervaren ouders van hoogbegaafde kinderen, dat hun kind anders is. Als de uitkomst van een intelligentie onderzoek dan het vermoeden van hoogbegaafdheid bevestigt dan voelen zij zich opgelucht. Er is erkenning en een verklaring voor het feit dat hun zoon of dochter niet hetzelfde is als andere kinderen. Dit geeft rust en het daadwerkelijk bewijs waardoor zij zich niet meer hoeven te bewijzen naar de omgeving. Met name naar school is het voor veel ouders een prettig dat zij kunnen aantonen dat er sprake is van hoogbegaafdheid. Het zorgt ervoor dat ouders en school met elkaar in gesprek kunnen over wat hun kind nodig heeft.

Zelfbeeld

Voor kinderen zelf is het heel waardevol om te weten dat ze hoogbegaafd zijn. Immers voelen zij zich anders dan de andere kinderen. Dit gevoel van anders zijn zorgt bij veel hoogbegaafde kinderen ervoor dat ze zichzelf raar of dom voelen en zich eigenlijk nergens bij horen voelen. Weten dat ze zich anders voelen doordat ze anders denken en redeneren zorgt ervoor dat ze zichzelf beter begrijpen en ook beter snappen waardoor ze zich anders voelen. Dit is zeer belangrijk voor het opbouwen van een positief zelfbeeld.

Passend onderwijs

Op het moment dat blijkt dat een kind hoogbegaafd is, is direct ook duidelijk dat het kind anders leert. De schoolomgeving zal aangepast moeten worden. Een hoogbegaafd kind heeft het nodig dat de lesstof compact wordt en er is verrijking en verdieping nodig. Tevens moet de leerstof top down worden aangeboden. Om dit voor elkaar te krijgen hebben de meeste scholen nog steeds het “bewijs” nodig dat er inderdaad sprake is van hoogbegaafdheid.

Meer redenen

De drie bovengenoemde redenen zijn vaak de belangrijkste redenen. Natuurlijk kan ook altijd een andere overweging de doorslag geven. Wat is voor jou de belangrijkste reden om jouw zoon of dochter te laten onderzoeken?

Gerelateerde artikelen

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin