Home » Blog » Intelligentieonderzoek » Wat is een intelligentie onderzoek?

Wat is een intelligentie onderzoek?

door | 18 mrt, 2019 | Intelligentieonderzoek

Je hebt het vermoeden dat jouw kind hoogbegaafd is. Je herkent jouw kind in de omschrijvingen op internet, uit boeken of uit verhalen van andere ouders met hoogbegaafde kinderen. Vaak hoor of lees je dan ook over de mogelijkheid van intelligentie onderzoek. Maar wat is dit nu precies? In dit artikel leg ik je uit wat een intelligentie onderzoek is.

Cognitieve mogelijkheden
Met een intelligentie onderzoek worden de cognitieve mogelijkheden van een kind gemeten. Het woord cognitie komt van het Latijnse woord cognoscere. Dit betekent kennen of weten. Het is echter niet zo dat een intelligentie test enkel meet wat een kind kent of weet. Het gaat verder dan dat. Bij een IQ onderzoek wordt ook gekeken naar het vermogen om problemen op te lossen, iets te beredeneren en abstract te denken. Ook naar de vaardigheden zoals ruimtelijk inzicht, informatieverwerking en het (werk)geheugen wordt gekeken.

Intelligentie test
Alle vaardigheden zoals hierboven zijn beschreven worden gemeten met verschillende cognitieve opdrachten. De scores op alle onderdelen van de IQ test zorgen er uiteindelijk voor dat er een totaal IQ uitkomt. Dit getal geeft aan wat jouw kind aan cognitieve mogelijkheden heeft laten zien op de dag van de afname. De daadwerkelijke cognitieve mogelijkheden van jouw kind (bij een goede testafname) zal binnen een range liggen. Dit wordt ook wel aangegeven met een betrouwbaarheidsinterval. Een voorbeeld hiervan is:

Piet behaalt tijdens dit intelligentie onderzoek een totaal IQ van 137. Met 95% zekerheid kan gezegd worden dat zijn IQ in het score interval 129-142 valt wat omschreven kan worden als een score dat in het hoogbegaafde gebied valt.

Observaties
Hoewel we met een intelligentie onderzoek kijken naar de cognitieve mogelijkheden van het kind is niet alleen het totale IQ en het betrouwbaarheidsinterval belangrijk. Dit geeft enkel aan wat de minimale cognitieve mogelijkheden van jouw kind zijn. Zeker zo belangrijk zijn de observaties gedurende een test afname. Deze observaties geven aan wat jouw kind nodig heeft om daadwerkelijk zijn cognitieve mogelijkheden te kunnen aanspreken en gebruiken. Bij een goed en betrouwbaar intelligentie onderzoek behoort dan ook altijd een uitgebreide observatie.

Gerelateerde artikelen

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin